Uroczystość  Bożego Narodzenia

                                             25  XII   2017

 

                          ŻYCZENIA  ŚWIĄTECZNE

 

,, Podnieś rękę Boże dziecię, błogosław Ojczyznę miłą.

W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę Swą siłą”

 

W tajemnicy Bożego Narodzenia wpatrujemy się w obraz Świętej Rodziny:

Jezusa, Maryi i Józefa, która jest pełna radości, troski o drugiego, i zasłuchania

w słowo Boga. Maryja i Józef kierują nas ku Jezusowi, byśmy tak jak Oni mogli

doświadczyć szczególnego błogosławieństwa od Boga i odkryć nasze miejsce

w planie zbawienia

W zamyśleniu nad tą wielką tajemnicą naszej wiary proszę przyjąć

serdeczne życzenia Bożonarodzeniowe:

Niech nowonarodzona Boża Dziecina oświeca drogi codziennego życia,

obdarza obfitością Bożego błogosławieństwa i pomaga czynić życie

szczęśliwym. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

 

  1. Jutro obchodzimy święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika.

Porządek Mszy św. niedzielny. W tym dniu wspieramy modlitwą

i ofiarą uczelnie katolickie w Polsce.

 

  1. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy w najbliższą środę.

 

  1. W roku 2018 przypada 150 rocznica Gimnazjum i Liceum

Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle oraz

125 rocznica Kaplicy Gimnazjalnej – kościoła Św. Stanisława Biskupa.

Obchodu jubileuszowe odbędą się w dniach 14 i 15 września 2018r.

Program jest podany na stronie internetowej I Liceum. Komitet

Organizacyjny zaprasza wszystkich wychowanków do udziału w

obchodach. Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej

Liceum lub w sekretariacie szkoły.