Adwent czuwanie

Szczególnie charakterystyczne dla Adwentu są Roraty. Jest to Msza święta ku czci Najświętszej Marii Panny, odprawiana zwykle wcześnie rano, przed świtem. Gromadzi ona wielkie rzesze wiernych. Szczególnie chętnie w Roratach uczestniczą dzieci.

Nazwa „roraty” pochodzi od pierwszego słowa łacińskiej pieśni na wejście „Rorate caeli” (niebiosa, spuśćcie rosę). Uczestnictwo dzieci wiąże się ze zwyczajem podejmowania różnych dobrych uczynków w czasie Adwentu. Dzieci zapisują te dobre uczynki na serduszkach, składanych przy ołtarzu. Mają one wyrażać wewnętrzne przygotowanie do Bożego Narodzenia i chęć przemiany życia.

Z Roratami związany jest zwyczaj zapalania specjalnej świecy ozdobionej mirtem, nazywanej roratką, symbolizującej Maryję, która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła – Chrystusa. Innym zwyczajem jest przygotowywanie w kościele dekoracji adwentowej z czterema świecami oznaczającymi cztery niedziele Adwentu. Z upływem kolejnych tygodni podczas Rorat zapala się odpowiednią liczbę świec. Świece tak często używane w liturgii adwentowej wyrażają czuwanie. Nawiązują one do ewangelicznych przypowieści m.in. o pannach mądrych i głupich. Światło jest też wyrazem radości z bliskiego już przyjścia Chrystusa.

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem też to połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkowa jest III niedziela Adwentu – tzw. Niedziela „Gaudete” (radujcie się). Obowiązuje w niej różowy kolor szat liturgicznych, który wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia.

Adwent nie ma charakteru pokutnego w takim samym sensie jak Wielki Post jest jednak również czasem pokuty i nawrócenia. Teksty biblijne czytane w tym czasie wzywają nas do nawrócenia i pokuty.

Główne postacie adwentu to :

  • Najświętsza Maryja Panna – Patronka adwentowego czuwania

  • Prorok Izajasz – zapowiadający przyjście Zbawiciela

  • Św. Jan Chrzciciel – bezpośrednio przygotowujący lud na przyjście Mesjasza wzywając do prostowania ścieżek Chrystusowi w naszych sercach

Bardzo serdecznie zachęcamy, szczególnie dzieci i młodzież do uczestniczenia w Mszach świętych roratnich, które sprawowane są w naszym sanktuarium w każdy dzień Adwentu o godzinie 18.00, z wyjątkiem niedziel i uroczystości (6.30)maryja_adwent.