To już 8 lat od pamiętnych wydarzeń. We wtorek 2 kwietnia na szczycie Magury Wątkowskiej sprawowana była Msza Święta w 8 rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Aby dotrzeć na miejsce celebry, trzeba było pokonać szlak z Folusza na Magurę. Uczestniczyło w tej szczególnej Pielgrzymce ponad 60 osób – w tym 4 kapłanów. Słowo Boże wygłosił ks. Józef Obłój duszpasterz turystów i proboszcz w Desznicy.

Tą szczególną Eucharystię, przeżyliśmy w miejscu ustawionego pomnika na szlaku, którym przechodził ks. Karol Wojtyła 60 lat temu. Zobacz foto