Akcja Katolicka w parafii św. Stanisława BM w Jaśle

Akcja Katolicka,  to stowarzyszenie katolików świeckich ściśle współpracujących z duchownymi, zwłaszcza z biskupem w diecezji i proboszczem w parafii, celem realizowania misji Kościoła w świecie. Stowarzyszenie reaktywowane na prośbę Ojca Św. Jana Pawła II w 1997 r. Pierwsze spotkanie w naszej parafii odbyło się 18 lutego 1998 roku. Pierwszym prezesem POAK została Pani Janina Świstak, a opiekę ze strony kościelnej sprawował proboszcz ks. Tadeusz Paszek. Obecnie Parafialny Oddział liczy 25 członków wraz z asystentem kościelnym ks. Markiem Mijalem. Nowym prezesem wybrana została pani Jadwiga Rusyn. Funkcję oficjalnie pełni od 25 listopada 2012 r.

Spotkania otwarte są dla wszystkich zainteresowanych, odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce na plebanii.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem skupiającym katolików aktywnych, zaangażowanych w życie swojej parafii i pragnących pogłębiać swoją wiarę i wiedzę religijną, oraz współpracując z proboszczem współtworzyć rzeczywistość swojej parafii. Akcja Katolicka daje możliwość poznania ciekawych i znanych ludzi poprzez spotkania Diecezjalnych Instytutów AK, pielgrzymki oraz kongresy.

Uczestniczymy w wielu inicjatywach w naszej parafii. Staramy się kierować w życiu codziennym społeczną nauką Kościoła, która jest oparta na Ewangelii Chrystusa, co stanowi odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społecznego.

Dlatego zapraszamy na nasze spotkania wszystkich, którzy chcą realizować w życiu codziennym swoje posłannictwo w oparciu o zasady moralne wypływające z chrześcijaństwa.

Jeśli bliskie są Twemu sercu sprawy Kościoła i naszej parafii dołącz do nas!!!

Zarząd POAK tworzą:

parafialny asystent kościelny – ks. Marek Jaworski

prezes POAK – Jadwiga Rusyn

zastępca prezesa – Tomasz Urbański

skarbnik – Irena Nowak

LINKI:

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej: http://www.ak-rzeszow.itl.pl/

Akcja Katolicka w Polsce: http://www.ak.org.pl/