KALENDARIUM DIAK NA 2013 r.                                                                 

 15-16 czerwca          Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

22-24 czerwca          Rekolekcje AK w Brennej

19 sierpnia               Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich

wrzesień                   Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży

12-14 października  Rekolekcje AK w Brennej

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej organizuje warsztaty „Nasz głos w dziele nowej ewangelizacji”

W ramach warsztatów zaplanowano pięć spotkań czterogodzinnych (od 9.30 do 13.30 ):

  •  2013.03.09 – prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Uniwersytet Rzeszowski

  •  2013.04.13 – ks. dr Janusz Sądel – „Źródło”

  •  2013.05.11 – „Niedziela Rzeszowska”

  •  2013.05.25 – „Radio Via”

  •  2013.06.22 – Redaktorzy gazetek parafialnych

Spotkanie opłatkowe AKDR w Rzeszowie 12.01.2013 r. – od 9.30 – 13.00