Liturgiczna Służba Ołtarza

 „Króluj nam, Chryste!

Liturgiczna Służba Ołtarza – gromadzi chłopców z naszej parafii, którzy służą przy ołtarzu Pana Jezusa. Służba jest dla każdego wielkim zaszczytem, ma ona bowiem w sobie znamię wybrania. Stoją tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób wejrzał Bóg.
Do LSO naszej parafii należą lektorzy, którzy czytają Słowo Boże; ceremoniarze – grupa ministrantów służących kapłanom podczas różnych akcji liturgicznych w kościele; kantorzy, którzy swoim śpiewem upiększają liturgię oraz grupa kandydatów – aspirantów, przygotowujących się do pełnienia służby przy ołtarzu jako ministranci.

Ważnym elementem życia ministranta i lektora są zbiórki, które mają jednoczyć chłopców we wspólnocie i w wierze. Na zbiórkach ćwiczymy również postawy i różne akcje liturgiczne. Staramy się by dzięki temu przygotowaniu zdobyć potrzebne umiejętności pozwalające służyć Bogu z godnością. Lektorzy i ministranci mają bowiem ważne zadanie – dbać o piękno liturgii.

Spotkania odbywają się w I czwartek miesiąca. Zapisy kandydatów na ministranta trwają.

Zapraszamy

Moderator ministrantów i lektorów: ks. Łukasz Ślusarczyk