Róże Różańcowe

Koła Żywego Różańca są wspólnotą, która pełni misję głoszenia Ewangelii przez modlitwę różańcową podejmowaną w intencjach Kościoła powszechnego jak i lokalnego. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w RÓŻY codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

W naszej parafii istnieje do 13 Róż  Żywego Różańca. Każda Róża składa się z 20 osób, a na jego czele stoi zelator.

Nazwy Róż:

 1. Róża Matki Bożej Różańcowej

 2. Róża św. Jadwigi

 3. Róża bł. Karoliny

 4. Róża św. Faustyny

 5. Róża Królowej Pokoju

 6. Róża św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara

 7. Róża św. Weroniki

 8. Róża św. Kingi

 9. Róża Matki Boskiej Fatimskiej

 10. Róża św. Maksymiliana

 11. Róża św. Antoniego Padewskiego

 12. Róża św. Judy Tadeusza

 13. Róża św. Stanisława Kostki

Nad wszystkimi RŻR rolę opiekuna sprawuje ks. Proboszcz . W pierwszą niedzielę każdego miesiąca następuje wymiana pobłogosławionych tajemnic w ramach jednej Róży Różańcowej

Zadania wspólnoty:

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca w intencjach papieskich ogólnych, misyjnych, bieżących sprawach parafii, naszego społeczeństwa i całego Kościoła.

 • Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego.

 • Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.

 • Zamawianie Mszy św. o błogosławieństwo dla członków Róż w rocznicę ich założenia oraz za zmarłe osoby należące do Róży.

 • Uczestnictwo w pielgrzymkach do sanktuariów Maryjnych.

Odpust zupełny dla członków Róż Żywego Różańca:

 • Przyjęcie do Koła Żywego Różańca.

 • Uroczystość patronalna Róży

 • Narodzenie Pańskie.

 • Zmartwychwstanie Pańskie.

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

 • Wniebowzięcie Matki Bożej.

 • Królowej Różańca św.

 • Niepokalane Poczęcie NMP.

 • Ofiarowanie Pańskie.

Odpust ten można uzyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się wszelkiego zła i pragnienie wytrwania w łasce uświęcającej.