SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej (obecnie gimnazjum) należącej terytorialnie lub personalnie do parafii. Przygotowanie do tego sakramentu trwa przez rok. Spotkania obejmują formację i przygotowanie tej uroczystości.

 Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba, która:

* złoży prośbę o udzielenie sakramentu

* regularnie uczestniczy przez jeden rok w spotkaniach formacyjnych

* przedstawi odpis aktu chrztu św.

* uczestniczy w comiesięcznej spowiedzi i nabożeństwach pierwszopiątkowych

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje wyłącznie osoby z parafii św. Stanisława BM w Jaśle.

Zapisy kandydatów do bierzmowania na każdy następny rok – od 1 do 30 maja.