KOLĘDA 2018
      Dzień      Data                                  Rejon  –  Ulice
 1 Czwartek 28 XII 2017 Żeromskiego, Szajnochy – domy prywatne i bloki: 30, 32,     Kazimierza Wielkiego,  Rynek
 2 Piątek 29 XII 2017 Szajnochy 34, PCK, Tkaczowa,  , Karmelicka, Krótka,
 3 Sobota 30 XII 2017 Osiedle XX-lecia, Jagiełły domy prywatne
 4 Wtorek   2   I   2018 Koralewskiego, Asnyka blok i domy, Słowackiego 14 i domy
 5 Środa   3   I   2018 Słowackiego 3,5,8
 6 Czwartek   4   I   2018 Kołłątaja 2 i domy, Czackiego domy
 7 Piątek   5   I   2018 Sokoła, Mickiewicza 5,13
 8 Poniedziałek   8   I   2018 Mickiewicza 1, 3,  Krasińskiego bloki 12
9 Wtorek   9   I   2018 Mickiewicza 21, 21a
10 Środa 10   I   2018 Krasińskiego bloki  13, 15,16
11 Czwartek 11   I   2018 Krasińskiego 14, 17, Jagiełły 13
12 Piątek 12   I   2018 Krasińskiego 53, 55
13 Sobota 13   I   2018 17 Stycznia, Wierzbowa, Krakowska
14 Poniedziałek 15   I   2018 Bednarska 5, 7. Mickiewicza domy
15 Wtorek 16   I   2018 Bednarska 9, 11, MC Skłodowskiej domy
16 Środa 17   I   2018 Krasińskiego domy,  MC Skłodowskiej 4a, 4b, 4c,Bednarska domy, Żwirki, Kościuszki,