Księża Proboszczowie

+ Ks. Stanisław Kołtak (1971 – 1995)

Ks. Tadeusz Paszek (1995 -

 

Księża Rezydenci

+ Ks. Michał Pelczar (2003 – 2012)

 

Księża Wikariusze

 1. + Ks. Kazimierz Trygar (1971 – 1974)

 2. Ks. Stanisław Ulaszek

 3. Ks. Stanisław Marczak (1974 – 1994)

 4. Ks. Tadeusz Szurlej (1974 – 1976)

 5. Ks. Zdzisław Drozd (1976 – 1982)

 6. + Ks. Dominik Sitek (1978 – 1981)

 7. + Ks. Franciszek Kwolek (1981 – 1985)

 8. Ks. Władysław Kołodziej (1982 – 1983)

 9. + Ks. Jan Gut ( 1983-1985)

 10. Ks. Stanisław Woźniak (1985 – 1987)

 11.  + Ks. Czesław Kubrak (1985 – 1988)

 12. Ks. Jan Pomianek (1986 – 1988)

 13. Ks. Antoni Cząstka (1987 – 1989)

 14. Ks. Stanisław Dębiak (1988 – 1989)

 15. Ks. Julian Bartnik (1988 – 1992)

 16. Ks. Stanisław Ruszel (1989 – 1993)

 17. Ks. Piotr Kuźniar (1989 – 1992)

 18. Ks. Tadeusz Gąsiorowski (1993 – 1994)

 19. Ks. Kazimierz Franczak (1994 – 1995)

 20. + Ks. Jerzy Serwoński (1992 – 1995)

 21. Ks. Stanisław Jamiński (1994 – 1996)

 22. Ks. Andrzej Kluz (1992 – 1996)

 23. Ks. Edward Brzana (1995 – 1998)

 24. + Ks. Andrzej Krupa (1995 -1 999)

 25. Ks. Mariusz Siniak (1996 – 1999)

 26. Ks. Józef Kłosowski (1996 – 1997)

 27. Ks. Stanisław Kogut (1997 – 2000)

 28. Ks. Grzegorz Waliszko (1999 – 2000)

 29. Ks. Marian Chłopiński (1999 – 2000)

 30. Ks. Jerzy Kowal (1998 – 2001)

 31. Ks. Józef Fila (2000 – 2001)

 32. Ks. Artur Grzęda (2000 – 2002)

 33. Ks. Stanisław Majda (2000 – 2002)

 34. Ks. Dariusz Weryński (2000 – 2003)

 35. Ks. Piotr Słowik

 36. Ks. Ryszard Potyrała

 37. Ks. Dariusz Gościmiński

 38. Ks. Jacek Szczęch ( 2002 – 2004)

 39. Ks. Robert Dziedzic (2003 – 2006)

 40. Ks. Tomasz Bąk (2004 – 2005)

 41. Ks. Marek Story (2005 – 2007)

 42. Ks. Marek Marchut ( 2005 – 2009)

 43. Ks. Andrzej Sroka ( 2005 – 2010)

 44. Ks. Wiesław Lisowicz (2006 – 2010)

 45. ks. Przemysław Dudek (2007 – 2011)

 46. ks. Stanisław Szczepanik (2005 – 2011)

 47. ks. Artur Kostrząb (2008 – 2017)

 48. ks. Piotr Szot (2009 – 2011)

 49. ks. Piotr Anioł ( 2010 -2012)

 50. ks. Łukasz Mariuszyc (2010 – 2016)

 51. ks. Grzegorz Krupa (2011- 2016)

 52. ks. Marek Mijal (2011- 2016)

 53. ks. Piotr Sałek (2012- 2016)

 54. ks. Piotr Trela (2016 -2018)

 55. ks. Marek Jaworski (2016 -

 56. ks. Daniel Midura (2016 -

 57. ks. Tomasz Bierzyński (2016 -2018)

 58. ks. Łukasz Ślusarczyk (2018-

 59. ks. Maciej Nowicki (2018-