spowiedź wielkopostna 2018

     Dzień

     Parafia

Godzina
19   III  2018Poniedziałek Sobniów   9.00- 12.00, 14 30- 17 00
     Jaszczew   10.30- 12.00 , 15 00- 17 00    
20   III  2018Wtorek   Czeluśnica       9.30- 12.00 , 15 00- 18 00
Warzyce  9 30- 1200 , 14 00- 17 00
23   III  2018 Piątek  

 

Szebnie   10 00- 12 00 , 15 00- 18 00
Glinik Polski   15 00- 18 00
24   III  2018Sobota    Jasło Ch. Król   10 00- 12 00  15 00- 18 00
Matki Bożej Częstochowskiej  9 00- 12.00   15 00- 18 00 
26  III 2018Wielki Poniedziałek Tarnowiec 10.00- 12.00   15 00 - 18 00
27  III  2018 Wielki Wtorek 

 

 

Jasło O.Franciszkanie    9.00- 12.00   14 00- 18 00
 Jasło Fara    9.00-12.00   14 00-18 00
28  III  2017Wielka Środa Jasło Św. Stanisław BM    9.00- 12.00   14 00- 18.00
JasłoFranciszkanie   

 

   9 00- 12 00 14 00- 18 00

18 30- 20 00