sobota, 10 październik 2020 20:24

Różaniec - największy skarb Kościoła

rozaniec pazdziernikNabożeństwo różańcowe – w tradycji katolickiej jest to forma zbiorowej modlitwy poświęconej Maryi. Modlitwa odmawiana jest w zwykle w październiku. Nabożeństwo różańcowe składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz odmawiania jednej z części różańca. Zapraszamy.


 
Obecną formę modlitwy „Zdrowaś Maryjo" zatwierdził papież Pius V w 1566 r. Za ojca Różańca uważa się św. Dominika, któremu objawiła się Maryja i przekazała modlitwę różańcową w nieco innej formie niż obecnie. W październiku 2002 r. papież Jan Paweł II ogłosił nową część różańca - tajemnicę światła.
 
Tajemnice Różańca Świętego:
 
Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):
 
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
Odnalezienie Jezusa w Świątyni
 
 
Tajemnice światła (czwartek):
 
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii
 
 
Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):
 
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
 
 
Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)
 
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.