sobota, 31 październik 2020 20:47

Nawiedzenie Obrazu i Relikwii św. Jana Pawła II

20201022 182944Nawiedzenie relikwii i obrazu św. Jana Pawła II w ramach diecezjalnej Peregrynacji po wszystkich parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej, miało miejsce w naszej wspólnocie parafialnej 22 października. Uroczystości rozpoczęły się o g. 17.20 od powitania relikwi i od Modlitwy Różańcowej, którą  poprowadzili członkowie Akcji Katolickiej i przedstawiciele młodzieży pod przewodnictwem ks. Marka Jaworskiego. 


O g. 18.00 odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył Ksiądz Łukasz Ślusarczyk „W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości chcemy św. Janowi Pawłowi II zawierzyć Akcję Katolicką, nasze rodziny i wszystkie dzieła ewangelizacyjne oraz prosić dobrego Boga przez Jego wstawiennictwo, abyśmy odważnie otwierali nasze serca Chrystusowi i tego Chrystusa nieśli innym” – mówił na początku Eucharystii ks. Łukasz Ślusarczyk. On też wygłosił poruszającą serca homilię, w której nawiązał do życia i nauczania naszego Wielkiego Rodaka. „Życie św. Jana Pawła II było nieustannym posłuszeństwem Ewangelii Jezusa Chrystusa. Otworzył Mu swoje serce, otworzył Mu swoje życie – całkowicie! Wziął na serio słowa Mistrza z Nazaretu «Pójdź za Mną». Dlatego już jako Jan Paweł II, w dniu inauguracji swojego pontyfikatu w 1978 r. wołał i prosił kierując te słowa do wszystkich ludzi: «Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!». Pytamy, dlaczego tak wołał, dlaczego prosił? Bo w Chrystusie jest klucz do zrozumienia człowieka, do zrozumienia samego siebie. W Chrystusie jest odpowiedź na te pytania, które wcześniej, czy później w naszym życiu się pojawiają: po co żyję?; po co cierpię?; wreszcie, jak poradzić sobie ze śmiercią? Na te wszystkie pytania daje nam odpowiedź Jezus Chrystus” – podkreślił Kaznodzieja. Zauważył też, że „Św. Jan Paweł II miał odwagę otwarcie wyrażać wiarę w Jezusa w epoce milczącej apostazji”. I zaapelował na koniec „Trzeba powrócić do katechezy, którą dał w naszej Ojczyźnie Papież […]. Patrząc na świadectwo św. Jana Pawła II podejmijmy trud kształtowania swojego człowieczeństwa, ale w tym trudzie musimy być otwarci na Chrystusa!”. Następnie po Mszy św. odbyło się czuwanie przy Relikwiach, którą poprowadzili przedstawiciele Młodzieży z naszej Parafii. Czuwanie zakończyło się Litanią do Jana Pawła II, odczytaniem Aktu Oddania Parafii i Akcji Katolickiej pod opiekę świętego Patrona. Następnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i otrzymaliśmy Błogosławieństwo. 
Peregrynacja zakończyła się w piątek 23.X. br. o godz. 15.00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ks. Marek jeszcze raz Zawierzył naszą Parafię opiece świętego Patrona a następnie Relikwie i Obraz zostały przekazane do Parafii Zółków.
 Św. Janie Pawle II miej nas wszystkich w swojej opiece!

20201022 171831

20201022 171838

20201022 180421

20201022 182944

20201022 192227

 
Ostatnio zmieniany sobota, 31 październik 2020 21:06