wtorek, 29 styczeń 2019 12:12

Ponad 800 wolontariuszy na spotkaniach Caritas

wolontariuszePonad 800 wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas wraz z opiekunami i asystentami kościelnymi podsumowało miniony sezon działalności.


Spotkaniom przyświecały słowa psalmu biblijnego „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał”(Ps 34,7).

Jesienne spotkania odbyły się w Rzeszowie i Jaśle. Ich zasadniczym celem była wymiana doświadczeń z dotychczasowej działalności wraz z omówieniem najważniejszych inicjatyw jakie Caritas przygotowała na kolejny rok pracy.

Prowadzący spotkanie: ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz ks. Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej dziękując za całoroczne zaangażowanie w posługę na rzecz bliźniego, zachęcali do włączenia się w najbliższe dzieła miłosierdzia, a więc: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Paczki Świąteczne i Mikołajkowe dla najbardziej potrzebujących, a także Wigilijne Spotkania Opłatkowe dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych.

Działalność dobroczynna Caritas owocuje dużym zainteresowaniem młodzieży, co przekłada się na ich aktywną pracę na rzecz cierpiących i samotnych. Wypełnione po brzegi sale wolontariuszy świadczą o głębokiej trosce o drugiego człowieka, a także wielkim oddaniu serca.

wolontariusze 1


wolontariusze 2

Listopadowym spotkaniom towarzyszyły dwie prelekcje. Pierwszą wygłosił ks. dr Piotr Potyrała. W swoim wystąpieniu przybliżył zebranym postać św. Stanisława Kostki, jako młodzieńca oddanego Bogu, przekładającego swą wiarę i pobożność w konkretne czyny i postawy. Drugą wygłosił prof. dr hab. Kazimierz Ożóg.Prelegent opowiedział o najważniejszych wartościach i ideach Caritas. Z racji obchodzonej w tym roku 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, profesor pokrótce zwrócił uwagę na losy i dzieje naszej Ojczyzny wpisujące się w historię Kościoła katolickiego.

Miłym akcentem na zakończenie spotkań, okazały się podziękowania i nagrody jakie otrzymali laureaci tegorocznej edycji konkursu „Dzieło miłosierdzia Caritas na 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Ostatnio zmieniany wtorek, 29 styczeń 2019 16:33