Biblioteka

bibliotekaTrochę historii
 Biblioteka parafialna rozpoczęła swoją działalność w 1998 r. dzięki staraniom Akcji Katolickiej, która w połowie 1997 r. pod kierunkiem emerytowanej nauczycielki Władysławy Goleń przeprowadziła inwentaryzację zgromadzonego w parafii księgozbioru. Zostały one wpisane do księgi inwentarzowej.
Księgozbiór był gromadzony przez wiele lat przez ks. proboszcza Stanisława Kołtaka. W chwili otwarcia biblioteki liczył on 1680 egzemplarzy. Co roku księgozbiór wzbogacany jest o kilkanaście pozycji przez ks. proboszcza Tadeusza Paszka. Obecnie liczy 2340 woluminów.
Niektórzy księża odchodzący do pracy w innych parafiach przekazywali do biblioteki egzemplarze ze swoich prywatnych zbiorów, co powiększało stan liczebny księgozbioru.  Na bogaty księgozbiór biblioteki parafialnej złożyły się także darowizny od wielu parafian i sympatyków parafii św. Stanisława. Największy w tym udział ma Barbara Powroźnik, która przekazała do biblioteki 49 książek, w tym część lektur szkolnych i podręczników. Przekazała także autobiograficzną pozycję wydaną w dwóch tomach. Wśród ofiarodawców należy wymienić: Danutę Libuszowską, siostrę serafitkę Jadwigę Duszę, Eugenię Szmigiel, Barbarę Olbrych, Marię Siepietowską, Agnieszkę Śliwę, Sławomira Golenia, Zdzisława Świstaka i Zygmunta Kachlika. Zdzisław Świstak ze swojego dorobku autorskiego przekazał do biblioteki ponad 20 książek. Zygmunt Kachlik ofiarował do biblioteki kilka pozycji wydanych przez Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Jaśle. Natomiast wiele tytułów z zakresu rozwoju i dorastania młodzieży oraz propagujące wychowanie religijne w rodzinie przekazała pedagog Agnieszka Śliwa. Bardzo duży wkład w poszerzaniu księgozbioru ma również prezes POAK Janina Świstak. Z otrzymanych dotacji zakupiła do biblioteki kilkadziesiąt lektur szkolnych i książek o tematyce młodzieżowej. Część z nich została przekazana do biblioteczki podręcznej świetlicy „Arki Młodych” dla użytku wychowawców.
Co można wypożyczyć?
Przeważająca część księgozbioru to książki o treści religijnej. Możemy tu wyróżnić działy: teologiczny, liturgika i żywoty świętych, mariologia i katechetyka  Pozostałe działy to: filozofia, psychologia, etyka, historia powszechna, historia Polski, historia Kościoła, Jan Paweł II, poezja, literatura dziecięca i młodzieżowa oraz tematyka rodzinna, geografia a także powieści. Wydzielone są także książki zawierające publikacje o Akcji Katolickiej. Wszystkie tytuły zapisane są w kartach katalogowych katalogu rzeczowego. W czasie inwentaryzacji wydzielono 30 książek, które przekazano do Biblioteki Seminarium Duchownego w Rzeszowie.
Akcja Katolicka zaopatrywała także bibliotekę w kasety video. Zbiór ten liczy obecnie 130 kaset. Zawierają one w większości tematykę o treści religijnej. Z kaset w dużym stopniu korzystają księża i osoby świeckie prowadzące lekcje z religii. Wśród kaset są również bajki dla dzieci.
W bibliotece parafialnej można także skorzystać z czasopism religijnych i prasy katolickiej. Ksiądz dziekan Tadeusz Paszek dostarcza do biblioteki prenumerowane czasopismo „O’servatore Romano” Tą drogą także świetlica „Arka Młodych” otrzymuje czasopisma dziecięce „Jaś”i „Dominik” oraz czasopismo młodzieżowe „Droga”. Także redakcja gazetki parafialnej „Kościółek” przeznacza do biblioteki każdy numer po jednym egzemplarzu. Wiele roczników „Źródła”, „Niedzieli”, „Rycerz Niepokalanej” oraz „Naszego Dziennika” przekazała ze swojego prywatnego zbioru Róża Landwójtowicz. Ze zgromadzonej prasy wycinane są ciekawe artykuły i gromadzone w specjalnych teczkach.
Gdzie i kiedy?
Biblioteka mieści się w domu parafialnym. Prowadzi ją Władysława Goleń. Biblioteka jest czynna we wtorki i czwartki w godzinach od 16.00 – 18.00. W okresie letnich wakacji biblioteka jest nieczynna
Każdy może się zapisać i korzystać z tego wielkiego dziedzictwa.
Wystarczy tylko przyjść. Zapraszamy!

Kontakt

Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Stanisława w Jaśle

ul. Krasińskiego 4
38 – 200 Jasło

Konto Parafii

BS. Biecz O/Jasło
67 8627 1011 2001 0000 3580 0001

Kancelaria Parafialna

Czynna od wtorku do piątku

w godz. 16.00 – 17.00

Facebook