Akcja Katolicka w parafii św. Stanisława BM w Jaśle

akcja katolickaAkcja Katolicka, to stowarzyszenie katolików świeckich ściśle współpracujących z duchownymi, zwłaszcza z biskupem w diecezji i proboszczem w parafii, celem realizowania misji Kościoła w świecie.

Stowarzyszenie reaktywowane na prośbę Ojca Św. Jana Pawła II w 1997 r. Pierwsze spotkanie w naszej parafii odbyło się 18 lutego 1998 roku. Pierwszym prezesem POAK została Pani Janina Świstak, a opiekę ze strony kościelnej sprawował proboszcz ks. Tadeusz Paszek. Obecnie Parafialny Oddział liczy 25 członków wraz z asystentem kościelnym ks. Markiem Mijalem. Nowym prezesem wybrana została pani Jadwiga Rusyn. Funkcję oficjalnie pełni od 25 listopada 2012 r.
Spotkania otwarte są dla wszystkich zainteresowanych, odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, po Mszy św. o godz. 18.00 w salce na plebanii.
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem skupiającym katolików aktywnych, zaangażowanych w życie swojej parafii i pragnących pogłębiać swoją wiarę i wiedzę religijną, oraz współpracując z proboszczem współtworzyć rzeczywistość swojej parafii. Akcja Katolicka daje możliwość poznania ciekawych i znanych ludzi poprzez spotkania Diecezjalnych Instytutów AK, pielgrzymki oraz kongresy.
Uczestniczymy w wielu inicjatywach w naszej parafii. Staramy się kierować w życiu codziennym społeczną nauką Kościoła, która jest oparta na Ewangelii Chrystusa, co stanowi odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społecznego.
Dlatego zapraszamy na nasze spotkania wszystkich, którzy chcą realizować w życiu codziennym swoje posłannictwo w oparciu o zasady moralne wypływające z chrześcijaństwa.
Jeśli bliskie są Twemu sercu sprawy Kościoła i naszej parafii dołącz do nas!

Zarząd POAK tworzą:
parafialny asystent kościelny – ks. Marek Jaworski
prezes POAK – Jadwiga Rusyn
zastępca prezesa – Tomasz Urbański
skarbnik – Irena Nowak

LINKI:
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej: http://www.ak-rzeszow.itl.pl/
Akcja Katolicka w Polsce: http://www.ak.org.pl/

Kontakt

Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Stanisława w Jaśle

ul. Krasińskiego 4
38 – 200 Jasło

Konto Parafii

BS. Biecz O/Jasło
67 8627 1011 2001 0000 3580 0001

Kancelaria Parafialna

Czynna od wtorku do piątku

w godz. 16.00 – 17.00

Facebook