wtorek, 29 styczeń 2019 14:14

Odnowa w Duchu Świętym

odnowa w duchu swietymJesteśmy wspólnotą ludzi których łączy miłość do Jezusa. Odnowa w Duchu Świętym zrodziła się z doświadczenia podobnego z tym jakie przeżyli Apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy.


U początku “Odnowy” stoją więc nie założyciele, ale grupa studentów, którzy w lutym 1967 r. doświadczyli działania Ducha Świętego. Bardzo szybko katolicka odnowa w Duchu Świętym z USA, zaczęła się rozpowszechniać na wszystkie kontynenty. Do Polski dotarła w 1975 r. Co roku odbywają się ogólnopolskie czuwania wspólnot Odnowy w Duchu Świętym z reguły na Jasnej Górze, które gromadzą się dziesiątki tysięcy uczestników tych wspólnot. Odbyły się 4 Ogólnopolskie Kongresy Odnowy w Duchu Świętym.

Co robimy?
Naszym celem jest odnawianie relacji z Bogiem oraz rozszerzanie Królestwa Bożego na ziemi. Naszą radością jest życie z Nim. Naszym niedoścignionym wzorem i nauczycielem jest Jezus Chrystus. Naszą pomocą w życiu jest sam Bóg działający w Swoim Duchu Świętym, wspólnota życzliwych ludzi i styl życia wykreowany przez Pismo Święte. Naszą zapłatą jest życie wieczne w Niebie oraz Boże błogosławieństwo, Jego miłość i przyjaźń już tu na ziemi.

Jakich używamy sposobów?
Wejście na drogę formacji i wzrostu dokonuje się poprzez rekolekcje -Seminarium. Dalsza droga prowadzi przez proces odnawiania duchowego i nawrócenia do dojrzałej postawy chrześcijańskiej, a więc do podjęcia służby. pomocą służą rekolekcje tygodniowe i trzydniowe, dni skupienia oraz systematyczna praca w grupach i uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych.

Kto nas prowadzi?

Duszpasterz diecezjalny:
Ks. Mariusz Mik

Duszpasterz naszej wspólnoty:
Ks. Łukasz Ślusarczyk

Lider wspólnoty : Adam Gumienny

Spotkania nasze rozpoczynają się w piątki o godzinie 18.00 w Kosciółku Mszą świętą, a po niej trwamy na modlitwie w budynku plabanii przy ul. Krasińskiego 4. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wspólnej Odnowy w Duchu Świętym.