wtorek, 29 styczeń 2019 14:26

Sakrament Bierzmowania

bierzmowanieSakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej (obecnie gimnazjum) należącej terytorialnie lub personalnie do parafii.


Przygotowanie do tego sakramentu trwa przez rok. Spotkania obejmują formację i przygotowanie tej uroczystości.

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba, która:
* złoży prośbę o udzielenie sakramentu
* regularnie uczestniczy przez jeden rok w spotkaniach formacyjnych
* przedstawi odpis aktu chrztu św.
* uczestniczy w comiesięcznej spowiedzi i nabożeństwach pierwszopiątkowych

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje wyłącznie osoby z parafii św. Stanisława BM w Jaśle. Zapisy kandydatów do bierzmowania na każdy następny rok – od 1 do 30 maja.