wtorek, 29 styczeń 2019 14:22

Sakrament Chrztu Świętego

chrzestSakramentu chrztu świętego w naszym kościele udziela się w pierwsza i trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 12.00.Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach w innej parafii – za zgodą własnego proboszcza). Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka.
Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni troszczyć się o to, by wybrane imię było zgodne z duchem chrześcijańskim (jest to zarazem Patron dziecka). Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestną. Chrzestni powinni mieć ukończone co najmniej 16 lat, być osobami które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania, być wierzącymi i systematycznie praktykującymi osobami. Powinni mieć intencję i zrozumienie pełnienia tego zadania, być wolnymi od jakiejkolwiek kary kanonicznej wymierzonej lub deklarowanej.
Chrzestnymi nie mogą być rodzice przyjmującego chrzest.

W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej na około 2 tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego), oraz podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek
i adres zamieszkania).

W dniu chrztu należy: zgłosić się 15 minut przed ceremonią, w celu dopełnienia ostatecznych formalności, przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę.
Podczas ceremonii chrztu wszyscy powinni przystąpić do Komunii św. (rodzice i chrzestni po spowiedzi sakramentalnej, w stanie łaski przystępują do Komunii św.)

Ostatnio zmieniany czwartek, 31 styczeń 2019 13:30
Więcej w tej kategorii: Sakrament Bierzmowania »