wtorek, 29 styczeń 2019 14:46

Duszpasterstwo chorych

namaszczenie chorychChorych odwiedzamy w każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 9.00. Chorych można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii.Na przyjazd księdza do chorego należy przygotować na stole krzyż, świece, może być też woda święcona, oraz watę, sól, czy cytrynę do wytarcia rąk z oleju świętego i to należy później spalić.
W nagłych potrzebach przyjazd księdza do chorego jest możliwy o każdej porze.

Znaczenie Sakramentu Namaszczenia Chorych
Każdy z siedmiu sakramentów jest środkiem, przez który zmartwychwstały Pan, mocą swojego Ducha, udziela człowiekowi zbawczych łask. Kościół katolicki naucza, że sakrament namaszczenia chorych jest jednym z sakramentów ustanowionych przez Chrystusa. Wspomina o nim św. Marek oraz św. Jakub.
Udzielenie sakramentu chorych nie ma na celu – jak się nieraz sądzi – wyłącznie przygotowania człowieka na śmierć, lecz również umocnienie go w jego cierpieniach. „Człowiek niebezpiecznie chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę. Sakrament ten udziela choremu łaski Ducha Świętego, która pomaga całemu człowiekowi do zbawienia, a mianowicie umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci.

Dzięki tej pomocy chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy. Jeżeli jest to potrzebne, namaszczenie odpuszcza grzechy i staje się dopełnieniem chrześcijańskiej pokuty. W sakramencie namaszczenia chorych człowiek dostępuje udziału w zbawczej męce i śmierci Chrystusa. Kościół zachęca wszystkich cierpiących, chorych i umierających, aby świadomie łączyli się z męką i śmiercią Chrystusa i w ten sposób przysparzali dobra całemu ludowi Bożemu, przyczyniając się do jego zbawienia. Sakrament ten jest niejako konsekracją chorego, aby przez swoje cierpienia skutecznie przyczyniał się do zbawiania świata oraz aby przez śmierć sam wszedł do chwały niebieskiej.
We wszystkich sytuacjach życiowych Chrystus obdarowuje nas swoimi łaskami, koniecznymi do spełnienia powierzonych nam przez Niego nowych zadań i do naszego uświęcenia. Ma to miejsce również w wypadku choroby chrześcijanina. Przez sakrament namaszczenia Zbawiciel umacnia cierpiącą osobę, włącza ją w tajemnicę swojej zbawczej męki i śmierci, odpuszcza jej grzechy i uświęca ją. Dzięki łasce tego sakramentu chory lub umierający człowiek zyskuje pomoc dla własnego zbawienia, a równocześnie przez swoje cierpienie i śmierć przymnaża różnych zbawczych darów całemu Kościołowi.

UWAGA:
Sakrament namaszczenia nie zastępuje sakramentu pokuty, dlatego chory przyjmujący ten sakrament powinien być w stanie łaski uświęcającej, lub najpierw poprosić o spowiedź.

Wzywając kapłana z „sakramentem namaszczenia” do chorego należy przygotować:
- stół ma być nakryty białym obrusem
- mały talerzyk a na nim waciki
- krzyż i zapaloną świecę
- wodę święconą i kropidło

Chory powinien – w miarę możliwości – mieć odsłonięte dłonie i czoło – miejsca namaszczenia.

Więcej w tej kategorii: « Sakrament Pokuty Małżeństwo »

Kontakt

Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Stanisława w Jaśle

ul. Krasińskiego 4
38 – 200 Jasło

Konto Parafii

BS. Biecz O/Jasło
67 8627 1011 2001 0000 3580 0001

Kancelaria Parafialna

Czynna od wtorku do piątku

w godz. 16.00 – 17.00

Facebook