Świetlica Arka Młodych

Historia  „Arki Młodych”
4 grudnia 2001 r. podczas Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w Parafii św. Stanisława BM w Jaśle, Akcja Katolicka złożyła dar ofiarny – deklarację zawartą w piśmie następującej treści:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława w Jaśle, przy pełnej akceptacji i współpracy z proboszczem ks. Tadeuszem Paszkiem utworzył i prowadził placówkę opiekuńczo wychowawczą wsparcia dziennego pod nazwą „Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „ARKA MŁODYCH” w Jaśle, mieszczący się w domu parafialnym przy ul. Krasińskiego 4.
Opieka nad dziećmi miała charakter pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez wypełnianie zadań w zakresie funkcji: profilaktyczno – wychowawczej, socjalno – bytowej oraz stymulująco – wspierającej. Akcja Katolicka uzyskuje wsparcie tej działalności z Urzędu Miasta oraz od ofiarnych darczyńców. W okresie dwóch lat działalności ARKA MŁODYCH obejmowała opieką 95 wychowanków rocznie, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Każde dziecko jest tu przyjęte.
W marcu 1999 r. POAK parafii Św. Stanisława z ks. dziekanem Tadeuszem Paszkiem – proboszczem podjęli inicjatywę utworzenia w domu parafialnym świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych uzależnieniem. Od dnia 11 maja 1999 r. przy dużym wsparciu Urzędu Miasta w Jaśle podjęto działania mające na celu: przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń domu parafialnego na zajęcia świetlicowe oraz spełnienie wymogów administracyjnych i uzyskania wpisu tej świetlicy do rejestru Urzędu Miasta jako instytucji oświatowo – wychowawczej.
Dnia 16 wrześnie 1999 r. ks. dziekan Tadeusz Paszek poświęcił pomieszczenia świetlicy. Dnia 8 października 1999 r. ks. bp Kazimierz Górny pobłogosławił wychowanków, wychowawców i działalność Akcji Katolickiej. Od lutego 2002 r. świetlica ta działa jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego pod nazwą „Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole ARKA MŁODYCH w Jaśle” i jako taka uzyskała rejestrację w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Placówka ta zaistniała w rzeczywistości parafialnej dzięki ks. dziekanowi Tadeuszowi Paszkowi – proboszczowi parafii, który na jej działalność udostępniał nieodpłatnie część budynku domu parafialnego, wspierał finansowo i bezinteresownie pełnił funkcję jej dyrektora. Na powierzchnię użytkową 300 m², składają się: sala świetlicowa, sala do zajęć sportowych, sala do odrabiania lekcji i kółek zainteresowań, pracowania komputerowa, biblioteka, sala konferencyjna do organizowania różnych spotkań oraz sanitariaty i pomieszczenie magazynowe.
Placówka od początku jej istnienia zyskała dużą akceptację Gminy Miasta Jasła i jej burmistrza Andrzeja Czerneckiego, który za pośrednictwem MOPS zatrudniał dwóch pedagogów do pracy w placówce, umożliwiał udzielanie wychowankom pomocy psychologicznej za pośrednictwem psychologa, członka MKRPA w Jaśle.
Placówka w roku szkolnym 1999 i 2000 obejmowała opieką 95 wychowanków, a przez kolejne lata 105, 115, 122, 118 i 119. Według stanu z dnia 18 czerwca 2004 na 118 wychowanków 85 pochodziło z rodzin będących podopiecznymi MOPS i GOPS. 50 % stanowili uczniowie szkół podstawowych, 36% gimnazjum, 8% uczniów szkól średnich i 6% przedszkolaków. Dzienna średnia frekwencja utrzymuje się na poziomie 30 osób. Akces uczestnictwa dzieci w proponowanych przez placówkę formach zajęć jest dobrowolny, wymaga tylko pisemnej zgody rodziców.
Głównym celem placówki była pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i socjalizacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin z symptomami dysfunkcyjności, poprzez stymulację ich rozwoju osobowego, w ramach realizowanego programu opiekuńczo – wychowawczego o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i terapeutycznym.
Funkcję dyrektora tej placówki pełnił ks. dziekan Tadeusz Paszek. Wspólnotę wychowanków świetlicy od samego początku organizowała pedagog a zarazem wykwalifikowany pracownik socjalny, wychowawca dzieci i młodzieży Jolanta Liszka. W maju 2000 roku do pracy w Arce Młodych przydzielono drugi etat. Zajmowały go: p. Teresa Betlej w latach 2000-2004, p. Barbara Krajewska na przełomie lat 2004/2005, a następnie kolejno p. Wioletta Dyląg i p. Małgorzata Gorczyca. Od września 2005 r. funkcję wychowawcy pełniła p. Monika Gubernat.
 
Obecnie Świetlica Arka Młodych zawiesiła swoją działalność na czas nieokreślony. 
 

Kontakt

Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Stanisława w Jaśle

ul. Krasińskiego 4
38 – 200 Jasło

Konto Parafii

BS. Biecz O/Jasło
67 8627 1011 2001 0000 3580 0001

Kancelaria Parafialna

Czynna od wtorku do piątku

w godz. 16.00 – 17.00

Facebook