wtorek, 29 styczeń 2019 13:26

Duszpasterze

PROBOSZCZ:

Ks. Tadeusz Paszek
Urodził się 20 grudnia 1952 r. w Sarzynie. W latach 1971 – 1977 przygotowywał się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Został wyświęcony na kapłana 5 czerwca 1977 r.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Nowy Żmigród (1977 – 1979), Radymno (1979 – 1980), Sanok (1980 – 1981), Rzeszów (1981 – 1984), Przysietnica (1984 – 1986), Gwoźnica Górna – jako proboszcz (1986 – 1995).
Od 18 lutego 1995 r. pracuje jako proboszcz w parafii św. Stanisława w Jaśle. Wniósł wiele wysiłku w remont i upiększenie kościoła św. Stanisława, jego obejścia a także Domu parafialnego. Od dnia 1 września 1999 r. pełni funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych” w Jaśle. W latach 1997 – 2005 był asystentem kościelnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
Został uhonorowany odznaczeniem kościelnym Expositorium Canonicale oraz przywilejem noszenia Rokiety i Mantoletu. Dekretem Ordynariusza rzeszowskiego z dnia 27 grudnia 2003 roku został powołany w skład Gremialnych Kanoników Kapituły Kolegiackiej w Bieczu. Pełnił funkcję Dziekana dekanatu Jasło – wschód w latach 1995 – 2009.

WIKARIUSZE:

ks. Marek Jaworski

Ur. w 1974r. Pochodzi z Chmielnika Rzeszowskiego. Wyświęcony na księdza w 2000r. Wikariusz w Jaśle św. Stanisława od 2016r. Zajmuje się więźniami, głuchoniemymi, grupą pielgrzymkową, Akcją katolicką. Jego pasją są motory.

ks. Daniel Midura

Ur. w 1980r. Pochodzi z Czudca. Wyświęcony na księdza w 2006r. Wikariusz w Jaśle św. Stanisława od 2016r. Zajmuje się bierzmowanymi, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Katolickim Klubem Turystycznym „Wędrowiec”. Jego pasją jest wędrowanie.

ks. Maciej Nowicki

Ur. w 1985r. Pochodzi z Parafii Biecza- Fara. Wyświęcony na kapłana w 2010 r. Poprzednio pracował w Parafii św. Wawrzyńca w Malawie. Wikariusz w Jaśle św. Stanisława od 2018 r. Duszpasterz Ruchu Światło – Życie. Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej. Jego pasją jest wędkowanie.

Ks. Łukasz Ślusarczyk

Ur. w 1986r. Pochodzi z Dobryni- (Parafia Cieklin). Wyświęcony na kapłana w 2011 r. Poprzednio pracował w Parafii św. Krzyża w Rzeszowie. Wikariusz w Jaśle św. Stanisława od 2018 r. Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza i Odnowy w Duchu Świętym a także redaguje czasopismo „kościółek”. Odpowiedzialny za stronę internetową Parafii. Interesuje się polityką oraz historią Kościoła. Jego pasją jest fotografia.