Duszpasterze

Proboszcz:
ks. Dariusz Weryński

Wikariusze:

ks. Łukasz Ślusarczyk
ks. Krzysztof Knapik

ks. Kamil Gierus


Emeryt: ks. Tadeusz Paszek