Kancelaria

Godziny przyjęć:

od wtorku do piątku w godz. 16.00 – 17.00

Kontakt:  666 042 778


Kancelaria nieczynna jest w pierwsze piątki miesiąca i święta kościelne.

W sprawie namaszczenia chorych o każdej porze - telefon 799 997 613.


Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów Świętych i pogrzebu:


Chrzest
• akt urodzenia dziecka (odpis),
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy),
• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
Dziecko zgłaszają Rodzice.


Pierwsza Komunia Św.
• metryka chrztu dziecka.

Bierzmowanie
Przygotowujący się do sakramentu bierzmowania po świadectwo chrztu zgłaszają się z indeksem w celu adnotacji daty chrztu.

Sakrament Małżeństwa
Sprawy ślubne - informacja i zgłoszenie zamiaru ślubu - tel. 666 042 778


Potrzebne dokumenty:
• metryki chrztu z datą do 3. miesięcy od wystawienia,
• dowody osobiste,
• ostatnie świadectwo katechizacji,
• świadectwo bierzmowania,
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

Pogrzeb katolicki

Zgłoszenie:  tel. 666 042 778


• akt zgonu,
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św. jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu - wystawia je kapelan szpitala).