wtorek, 29 styczeń 2019 14:31

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

szafarze komuniiKs. Bp Kazimierz Górny, podczas Uroczystości, która odbyła się 1 kwietnia 2011 r. w kościele św. Michała Archanioła w Rzeszowie zamianował dla naszej parafii trzech Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Ich głównym zadaniem jest przynoszenie Komunii Świętej chorym, w każdą niedzielę.


Nadzwyczajnymi Szafarzami w naszej parafii są: Kazimierz Kosiński, Andrzej Stanisz i Jerzy Nowak.

Kto to jest nadzwyczajny Szafarz Komunii świętej?
Zazwyczaj jest to „prawnie ustanowiony akolita, który z ustanowienia jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej również poza sprawowaniem Mszy (Redemptoris Sacramentum – dalej RS – 155).” – czyli alumn (kleryk) ustanowiony do posługi akolity. Jednak „biskup diecezjalny zgodnie z przepisami prawa może do tej posługi wyznaczyć również innego wiernego świeckiego jako szafarza nadzwyczajnego (RS 155). W szczególnych i nieprzewidzianych przypadkach na jednorazowe wypełnienie tej funkcji zgody może udzielić kapłan, który przewodniczy celebracji eucharystycznej (RS 155). Ta szczególna funkcja liturgiczna została ustanowiona w instrukcji Immensae caritatis z roku 1973.

Kim nie jest nadzwyczajny Szafarz Komunii świętej?
Nie jest kapłanem, ani diakonem (RS 154) i „nigdy nie wolno [mu] przyjmować funkcji diakona lub kapłana lub nakładać ich szat albo innych do nich podobnych (RS 153).” W żadnym wypadku nie można mu sprawować Eucharystii, gdyż „szafarzem, który może sprawować w osobie Chrystusa sakrament Eucharystii, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony (KPK, kan. 900 §1.)”

Jakie są funkcje nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej?
Główna i najważniejsza funkcja to rozdawanie Komunii świętej wiernym podczas Mszy świętej oraz roznoszenie jej do chorych, którzy ciągle pozostają w domu (Immensae caritatis I, Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR 52). Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej swoją funkcję podczas Mszy świętej może pełnić w „przypadku braku kapłana lub diakona, albo kiedy kapłan napotyka trudności z powodu choroby lub podeszłego wieku lub innej ważnej przyczyny albo gdy jest tak wielka liczba wiernych przystępujących do Komunii, że sama celebracja Mszy zbytnio by się przeciągnęła (RS 158)”.

Kto może zostać nadzwyczajnym Szafarzem Komunii świętej w diecezji rzeszowskiej?
1. Mężczyźni w wieku 35-65 lat, przedstawieni przez proboszcza parafii.
2. Kandydaci powinni cieszyć się uznaniem kapłanów i wspólnoty parafialnej oraz aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym.
3. Kandydaci powinni wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza zdrową pobożnością eucharystyczną i życiem sakramentalnym.
4. Kandydaci powinni odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym i sąsiedzkim. Należy promować wzorowych ojców katolickich rodzin, a także członków ruchów i stowarzyszeń działających w parafii.
5. Kandydaci powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne (przynajmniej średnie wykształcenie).
6. Kandydaci powinni odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku.

Na podstawie wyżej wymienionych cech, jakie powinien posiadać kandydat na nadzwyczajnego szafarza Eucharystii, oraz mając na uwadze kurs przygotowawczy do posługi (jaki musi przejść kandydat), możemy mieć pewność, że osoba w ten sposób „wyróżniona” będzie osobą odpowiednią do sprawowania swojej funkcji i wiarygodną.
O nadzwyczajnym szafarzu Komunii świętej możemy przeczytać w „Modyfikacji instrukcji w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z dnia 22 VI 1991 r.”

Kontakt

Parafia rzymsko – katolicka p.w. św. Stanisława w Jaśle

ul. Krasińskiego 4
38 – 200 Jasło

Konto Parafii

BS. Biecz O/Jasło
67 8627 1011 2001 0000 3580 0001

Kancelaria Parafialna

Czynna od wtorku do piątku

w godz. 16.00 – 17.00

Facebook